• Lisni miner
  • 30.09.2018. 15:00

Pojava lisnog minera zmijolikih mina u vinogradima - šta učiniti?

Lisni miner zmijolikih mina nije ekonomski značajna štetočina, međutim, ukoliko je velik broj mina na listu, smanjuje se asimilacijska površina lista, što se negativno odražava na kvalitet grožđa.

Foto: Flickr/Bill Keim
  • 1.012
  • 67
  • 0

Obilazeći vinograde tokom avgusta teško je bilo ne primetiti pojavu zmijolikih mina na lišću na brojnim čokotima. Radi se o oštećenjima lista od lisnog minera zmijolikih mina - Phyllocnistis vitegenella (Clemens). Ova štetočina poreklom je iz Severne Amerike. Na području Evrope pojavila se najpre u Italiji, potom u Sloveniji i Švajcarskoj. 

Insekt koji ima četiri generacije godišnje

Štetočina se hrani listovima biljaka roda Vitis. Prezimljuju odrasli leptiri ispod kore čokota. U proleće ženke odlažu jaja na gornju stranu listova iz kojih izlaze gusenice koje se ubušuju u list. Hrane se parenhimom lista te čine hodnike tj. mine. Prve mine vidljive su tokom maja. Gusenice se kukulje unutar mine, potom izlaze leptirići nove generacije. Ovaj insekt ima četiri generacije godišnje.

Lisni miner zmijolikih mina nije ekonomski značajna štetočina, međutim, ukoliko je velik broj mina na listu, smanjuje se asimilacijska površina lista, što se negativno odražava na kvalitet grožđa. U slučaju izuzetno jakog napada može doći i do defolijacije čokota.

Nema registrovanih insekticida

Za sada nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine, ali na njega dobro deluju peparati za suzbijanje grozdovih moljaca i američkog cvrčka. Zbog činjenice da na njega dobro deluju navedeni insekticidi, lisni miner ne bi trebalo da predstavlja veliku opasnost za naše vinograde. Ipak, postoje vinogradi koji se ne tretiraju insekticidima - direktno rodeći hibridi, slabo održavani vinogradi, zapušteni vinogradi i sl. Takvi vinogradi predstavljaju opasnost za dalje širenje ove štetočine.

Autor: dipl.ing.agr. Sanja Gregurić


Tagovi

Lisni miner zmijolikih mina Vinograd Štetočina

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi