• Suzbijanje korova
  • 11.03.2019. 18:00

Kako pokrovni usevi pomažu u borbi protiv korova

Pokrovni usevi nisu čarobni štapić za suzbijanje korova, ali mogu mnogo da pomognu da se drže pod kontrolom.

Foto: Pixabay/photoAC
  • 210
  • 21
  • 0

Pokrovni usevi nisu čarobni štapić za suzbijanje korova, ali mogu mnogo da pomognu da se drže pod kontrolom. Preporuke Successful Farminga kako pobediti u borbi sa korovima jednostavne su, a efektne.

"Sadnjom pokrovnih useva možete da smanjite gustinu populacije, ali i njihovu visinu", navodi agronomista Anita Dile (Anita Dille) sa Univerziteta u Kanzasu. "Dok pokušavaju da se takmiče sa pokrovnim usevima, korovi dobijaju manje vlage, hranljivih materija i svetlosti."

Budući da su korovi uglavnom niskog rasta, možete lakše da kontrolišete upotrebu hemijskih preparata.

Kako se rešiti korova u organskoj proizvodnji?

Neki pokrovni usevi bore se protiv korova kroz proces alelopatije. Ovo je izraženo kroz proces razlaganja rezidua u određenim biljnim vrstama, kada se oslobađaju hemijska jedinjenja koja sprečavaju klijanje semena korova.

Važno je odrediti pravo vreme

Ono što je neophodno da se prvo uradi jeste da se identifikuje vrsta korova koja se želi držati pod kontrolom. Nakon toga, važan je pravovremeni izbor pokrovnog useva, pre nego što se počne javljati korov.

Pokrovni usev smanjiće količinu sunčeve svetlosti koja dođe do površine zemljišta, a što će da onemogući korove u usvajanju vode i hranljivih materija.

Značaj planiranja bujnog rasta pokrovnog useva

Da bi pomogli usevima da se uspešno takmiče sa korovima, zasadite pokrovne biljke pre nego što se problematični korovi pojave.

Pravovremena sadnja useva ključna je za postizanje bujnog rasta kako bi se postigla željena efikasnost.

Pokrovni usevi trebalo bi da budu posađeni šest nedelja pre mraza i izmrzavanja zemljišta, kako bi se proizvela dovoljna količina biomase koja je neophodna za borbu protiv korova. Biljke treba da narastu minimum 15,2 cm, pre nego što se korovi pojave.

Birajte one useve koje proizvode veliku biomasu

Žitarice su dobar izbor za proizvodnju velike količine biomase. Najčešće su u pitanju pšenica, zob, ječam, tritikale i raž.

Pšenica proizvodi veliku količinu biomase (Foto: Pixabay/PavloFox)

Ove vrste imaju tendenciju da rastu uspravno, u uskim redovima i iz tog razloga može da se poveća bujnost krošnje tako što ćete zasejati više vrsta, uključujući tu i useve iz familije Brassicaceae poput rotkve ili repe. Uključivanje leguminoza kao što je detelina, obogatiće zemljište azotom i povećaće gustinu pokrovnih useva.

Stočna repa daje visok prinos i lista i korena

Izaberite useve koji odgovaraju vašim ciljevima

Za početak, izaberite vrste čija je dinamika rasta najpribližnija vremenu koje je potrebno za suzbijanje korova.

Na primer, zob neće prezimeti, ali ova žitarica dobra je pri kontrolisanju korova, ukoliko je zasadite rano u proleće, kako bi nadmašila korove koji rastu u tom periodu.

Pokrovni usevi koji se seju sredinom leta, kao što je na primer sudanska trava ili proso, mogu da podnesu letnje vrućine i da smanje pojavu korova koji se javljaju u jesen.

Ječam i zob koji su zasađeni u septembru, takođe će suzbiti korove koji se javljaju u jesen.

Planirajte i alelopatiju kako bi odradila posao

Kada nameravate da iskoristite prednosti alelopatije u borbi protiv korova, imajte na umu da je proces alelopatije najefikasniji prilikom dekompostiranja biljnog materijala. Proces alelopatije započinje kada biljke, poput raži ili repe, uvenu i njihov materijal počne da se razlaže.

Ovas je i značajna alelopatska biljka (Foto: Pixabay/markusspiske)

Jedinjenja koja se oslobađaju iz razloženog biljnog materijala, deluju kao preventivni herbicidi, smanjujući verovatnoću da će seme korova proklijati.

Planirajte da se alelopatski pokrovni usevi razlože dve do tri nedelje pre sadnje glavnog useva.

Pratite učinkovitost pokrovnih useva

Upotreba pokrovnih useva u borbi protiv korova neće eliminisati potrebu za herbicidima. Korovi koji će nakon toga nicati, biće manji i nižeg rasta što će ih činiti lakšim za kontrolu primenom herbicida.

Praćenjem broja biljaka korova, možete da procenite efikasnost pokrovnih useva kao kontrolnih faktora, pod uslovima uzgoja koje imate. Ove biljke imaju potencijal da pomognu u borbi protiv korova, ali isto tako važno je i praćenje i kontrola stanja koje zateknete u polju.


Izvori

Successful Farming


Tagovi

Korovi Žitarice Usevi Pokrovni usevi Alelopatija Suzbijanje korova Biomasa


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi