• Stanje govedarstva
  • 20.03.2019. 10:00
  • Kolubarski okrug, Valjevo

Šta utiče na mlečnost krava

Veterinarska stanica Valjevo pre par meseci dobila je dva nova digitalna aparata za određivanje biohemijskih parametara iz krvi i mleka preživara.

Foto: Pixabay/Kdsphotos
  • 186
  • 33
  • 3

Uz pomoć novog, digitalnog, sistema za sada su analizirane životinje sa četiri farme na nivou Kolubarskog okruga, koje se aktivno bave uzgojem krava. Ova dva aparata veoma su značajna kao pomoćno sredstvo u procesu utvrđivanja metaboličkih profila kod preživara. Uz pomoć ovog novog sistema za sada se rade analize na 12 parametara, ali ima mogućnosti i za mnogo više.

Sistem uzgoja krava-tele najisplativiji u govedarstvu

"Farmer nam se može javiti ukoliko životinje imaju određene probleme, poput problema sa somatskim ćelijama u mleku ili sa bakterijama. Takođe, česti su digestivni problemi, odnosno, problemi sa varenjem ili sa sterilitetom. Podaci na nivou Srbije pokazuju da tek oko 50% krava ostaje steono. Životinja može imati i probleme sa lokomotornim sistemom, sa kretanjem, papcima i sve je to vezano za fiziologiju životinje", objašnjava Božidar Milić, veterinar.

Ishrana preživara najvažnija

Ipak, najčešći problemi sa kojima se farmeri suočavaju su način držanja i ishrana krava. S obzirom da su životinje opterećene svojom genetikom, odnosno, selekcijom, kako bi davale što više mleka i potomstva, neophodno je posvetiti posebnu pažnju njihovoj ishrani. Određena receptura, odnosno, način ishrane značajno utiče na promene sastava krvi životinje, mleka i mesa

"Praktični saveti koje farmeri dobijaju od nas veternara nakon analiza, odnose se pre svega na to šta i kako da rade i kako da postupaju sa životinjama. Ovo je naročito važno kada je ishrana u pitanju. Ona je jako kompleksna i traži ozbiljnu saradnju između stručnjaka i farmera", naglašava Milić. "Pravilna ishrana mora biti u stručnima, da ne kažem naučnim okvirima. Male razlike u načinu ishrane ili male greške koje se dešavaju, mogu da naprave velike probleme, a toga farmeri često nisu svesni". 

Veliki trud, a slabi rezultati

Sa pravilnom analizom mnogo se dobija. Pre svega, može se sagledati zdravstveno stanje životinja, zatim njen fiziološki status, a na osnovu toga može se videti šta to može da se koriguje u njihovom obroku, odnosno, šta treba da uđe u sastav ishrane proizvodnih grla.

"Često imamo situaciju da poljoprivrednici ulažu veliki trud, daju velika sredstva za nabavku hrane za preživare, a rezultata nema. A ako se poslušaju stručnjaci, mogu se uz manji trud i manja ulaganja, čak i jeftiniju ishranu, dobiti bolji rezultati u proizvodnji mleka i mesa", savetuje Milić.

Proizvodnja mleka uz - laste

U Valjevu postoji saradnja sa Udruženjem veterinara. Velika praksa udružena sa velikim iskustvom i sve to na međunarodnom nivou. Ono što treba znati je da ovaj posao ne može raditi pojedinac, ovde mora da postoji timski rad. Trebalo bi da postoje timovi koje čine veterinari i stočari. Njihov zadatak je da procene stanje na farmi, odnosno, sve aspekte proizvodnje mleka, načina držanja životinja, kvalitet grla, starost, faze laktacije, zasušenja i steonost.

Pravilnom analizom do boljeg zdravstvenog stanja (Foto: Pixabay/PhotoMIX)

Mnogo podataka potrebno je obraditi i oni se unose u određene tabele, zatim se vrši biohemijska analiza krvi životinje i mleka i na osnovu svih tih parametara koji se kombinuju, dolazi se do precizne informacije o metaboličkom statusu zapata, odnosno, svakog grla posebno. Tek tada se daje nalaz i mišljenje i farmeru sugeriše šta i kako da uradi kako bi poboljšao svoju proizvodnju.

Preventivnim delovanjem do zdravih životinja

Praksa u kojoj je veterinarska medicina bila okosnica u uzgoju stoke, uz isključivu opservaciju pojedinačnih grla, odavno je napuštena u svetu. U savremenoj proizvodnji i savremenom mlekarstvu, zdravstvenoj zaštiti životinja, samim tim i zaštiti ljudi, mnogo je faktora od ključnog značaja. To su pre svega ekonomska i socijalna situacija, ali i klimatski faktori.

Preventiva na stručan i naučni način podrazumeva da veterinarske službe postaju savetodavno - analitičko telo, koje će organizovati proizvodnju mleka i mesa u okvirima ekonomskih faktora, na najbolji mogući način, a da se pri tome izbegne forsiranje životinja preteranim fizičkim iscrpljivanjima, što takođe, vodi otklanjanju zdravstvenih problema.  


Tagovi

Uzgoj krava Mlečnost Ishrana preživara Božidar Milić Sistem držanja krava Proizvodna grla


Autorka

Sanja Dovečer

Novinarka sa iskustvom od 18 godina. Upoznata sa stanjem i kretanjima u oblasti poljoprivrede na području Valjeva.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi