• Zaštita paprike
  • 01.06.2020. 12:00

U toku je prva berba paprike, evo na šta da obratite pažnju

Proizvođači mogu da doprinesu boljim rezultatima tako što će održavati prostor oko plastenika čistim i bez korova. Mogu da upotrebljavaju i antiinsekticid mreže na otvorima kako bi smanjili brojnost insekata.

Foto: JumpStory
  • 139
  • 7
  • 0

Ovih dana je u toku prvo branje paprike u zaštićenom prostoru. Raniju berbu uslovio je i raniji početak proizvodnje. Kako je setva ovog povrća za rasad počela polovinom januara, pikiranje se obavilo mesec dana nakon toga, a presađivanje biljaka u plastenik, započelo je u prvoj dekadi meseca aprila. Zahvaljujući primeni odgovarajućih agrotehničkih mera, branje prvih plodova moguće je u roku od 50 do 55 dana nakon rasađivanja. 

Paprika u plasteniku - kako je navodnjavati, prihranjivati i zaštititi

Posle prve berbe, trebalo bi obaviti sledeće agrotehničke operacije: zalivanje, prihranjivanje i zaštitu biljaka. Norma navodnjavanja je uslovljena fazom razvoja u kojoj se usev sada nalazi, ali i od visine dnevnih i noćnih temperatura vazduha. Kako se povećavaju zelena masa i broj plodova po biljci, povećavaju se i zahtevi za vodom. Veći deo ploda ovog povrća čini voda, oko 80 odsto tako da i potrebe za njom moraju da budu velike. Ipak, navodnjavanje mora adekvatno da se izbalansira kako ne bi došlo do propadanja sistema korena, kako savetuju u PSSRS

Zaštitite papriku od tripsa

Papriku bi trebalo prihranjivati na nedeljnom nivou, u dva do maksimalno tri navrata. Do prve i druge berbe, daje se NPK đubrivo, formulacije 1:1:1, u količini koja zavisi od rezultata analize zemljišta, urađenog osnovnog đubrenja i planiranih prinosa. Nakon druge berbe, promeniće se formulacija NPK hraniva tako da se poveća sadržaj azota i kalijuma. 

Hemijska ili biološka zaštita paprike od tripsa?

U periodu intenzivne berbe, prihranjuje se sa NPK, formulacija 1:1:3, 1:1:4 ili 2:1:3, koje zavise od stanja u kom se biljke nalaze. Takođe, važno je napomenuti da se svakih desetak dana radi prihranjivanje kalcijumom, da ne bi došlo do oboljenja vršne suve truleži ploda. 

Što se tiče zaštite useva, tu je važno sprečavanje pojave tripsa primenom insekticida. Trips je ekonomski najznačajnija štetočina, koja pravi najveće probleme u proizvodnji. 

Plodored je najefikasnija preventivna mera

Sa zaštitom treba krenuti još u fazi proizvodnje rasada i nastaviti sve do kraja berbe. Odabir insekticida obavlja se na osnovu dužine karence, odnosno, trebalo bi birati one sa kratkim periodom karence. Ovo je posebno važno u fazi intenzivne berbe, kada se plodovi beru svakih pet do sedam dana. Takođe, prilikom svakog tretmana, promeniti aktivnu materiju.

Bolesti i insekti paprike kod uzgoja na otvorenom

Biljke možete da tretirate i bioinsekticidima koji su se pokazali kao veoma efikasni u praksi. Proizvođači mogu da doprinesu boljim rezultatima tako što će održavati prostor oko plastenika čistim i bez korova. Mogu da upotrebljavaju i antiinsekticid mreže na otvorima, kako bi smanjili brojnost insekata i mogućnost njihovog razmnožavanja. 

Od preventivnih mera, plodored je i dalje jedna od najefikasnijih metoda zaštite biljaka. 


Tagovi

Berba paprike Zaštita paprike Norma navodnjavanja Planirani prinos Prihranjivanje kalcijumom Pojava tripsa Proizvodnja rasada Bioinsekticidi Preventivne mere Plodored


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.